"Každý Slovák ma v sebe trocha zbojníckej duše."

...........

"Each Slovak has a small part of outlaw spirit."

 

Juraj JÁNOŠÍK

 

Slovenský  ľudový hrdina,

symbol boja poddaných

proti feudálnemu útlaku.

 

The Slovak folk hero,

peasant symbol of the fight

against feudal oppression.

 

 

statue of Juraj Janosik

 

Vstup   Enter

pripravuje sa    under construction