Home

Fakty

 

Uhorsko

 

Jánošík

o narodení

o vojenčení

o zbojníčení

o zlapaní

o vypočúvaní

o súde

o poprave

Literatúra

Mapy

 

Zbojníci

Legendy

Folklór

 
 

Narodenie

       Podľa zápisu do matriky z 25. januára 1688, miestny kňaz Michal Smutko, vo Varínskom kostole pokrstil Anne (rodenej Czisnikovej) a Martinovi Jánošíkovi syna Juraja. Krstnými rodičmi boli Jakub Mirgad a Barbara Krištofíková z Terchovej. Tento dátum sa označuje ako dátum Jánošíkovho narodenia, ale keďže v tej dobe sa deti krstili až keď mali niekoľko týždňov, nedá sa presne určiť dátum jeho narodenia.

Výpis z matriky

 

 

Strečno - hrad

 

Teplička nad Váhom - kaštieľ

          Podľa niektorých zdrojov nebola Jánošíkovým domovom priamo Terchová, ale priľahlé gazdovstvo na lazoch pri grúni Pupov, zvaná "Jánošíkovci". Meno Jánošík sa v tomto chotári vyskytuje dodnes.

        O Jánošíkovom detstve a mladosti sa veľa informácií nezachovalo, ale podľa domácej tradície Jánošík pochádzal z pomerne bohatej rodiny a vyrastal na gazdovstve v spomenutej poddanskej obci Terchová.

Terchová - erb

        Terchová bola poddanskou obcou, patriacou pánom zo Strečna. Stredisko panstva bolo v kaštieli v Tepličke nad Váhom, pretože Strečno bolo v roku 1674 na priamy rozkaz panovníka Leopolda I. zbúrané cisárskym kapitánom Michalom Paulom. Stalo sa tak bezprostredne po odhalení sprisahania a potrestaní jeho účastníkov, medzi ktorých patril aj pán Strečna a palatín František Vešeléni a jeho druhá manželka Mária Séčiová (známa tiež ako Muránska Venuša).

          Po potlačení thőkőlyho povstania sa pánmi v Terchovej stali Lővenburgovci. Ján Jakub Lővenburg s bratom Fridrichom boli vysoko postavení dôstojníci cisárskej armády a panstvo im bolo udelené za zásluhy v bojoch proti uhorským povstalcom. Represívne akcie proti bývalým povstaleckým územiam pokračovali aj naďalej a v tomto duchu sa nieslo aj neskoršie vystúpenie Fridricha Lővenburga pred súdom roku 1712, kde obvinil celú dedinu, richtára a všetkých obyvateľov, že pomáhajú zbojníkom a menovite aj Jánošíkovi.