Home

Fakty

 

Uhorsko

 

Jánošík

o narodení

o vojenčení

o zbojníčení

o zlapaní

o vypočúvaní

o súde

o poprave

Literatúra

Mapy

 

Zbojníci

Legendy

Folklór

 

Vojenské obdobie

           V decembri 1707 vstúpil Jánošík do vojska Františka Rákocziho na podnet rákocziovského plukovníka Viliama Vinklera. V pamätnej bitke pri Trenčíne 3. augusta 1708, ktorá predznamenala koniec Rákocziho povstania, zahynulo 2400 povstaleckých vojakov a 25 dôstojníkov, okolo 400 kurucov padlo do zajatia cisárskej armády, medzi nimi aj Jánošík.

            Jedným z rozhodujúcich faktorov porážky povstalcov bola aj zrada jedného z rákocziovských plukovníkov Ladislava Očkaja, ktorý mal na starosti okrem iného aj zámok v Bytči. Zámok slúžil ako hlavný zásobovací sklad a Očkaj sa tu často zdržiaval, aj po prechode na cisársku stranu. Vlastníkom zámku bola Katarína Esterházyová, ktorá pobývala na Lietavskom hrade. Zámok spravoval zeman Krištof Ugronovič, nepriateľsky naladený voči povstalcom a samozrejme aj zbojníkom.

           Roku 1710 sa do tunajšieho väzenia dostal aj Tomáš Uhorčík, ktorý bol zajatý behom pokračujúcich bojov s menšími skupinami povstalcov, ku ktorým sa často pridávali aj zbojníci. Medzitým vojenskú posádku na zámku doplnili o bývalých povstalcov, ktorý či už vplyvom hrozieb o väzení a poprave, alebo sľubov o lepšej budúcnosti vstúpili do služieb cisárskej armády. Takto sa do Bytčianskeho zámku dostal, už ako cisársky vojak, aj bývalý kuruc Juraj Jánošík.

             Tu sa zoznámil a spriatelil s väzneným zbojníkom Tomášom Uhorčíkom. Niekedy neskoro na jeseň roku 1710 pomohol Uhorčíkovi utiecť. Uhorčík sa po úteku schoval v neďalekom Veľkom Rovnom na samote u Pavlíkovcov, kde aj prezimoval.

           V tom čase sa disciplína cisárskej posádky značne uvoľnila a množili sa dezercie vojakov. V lete toho roku bola slabá úroda a posádka mala čoraz menej potravín a nakoniec sa v okolí začal dokonca šíriť mor. Vrcholili aj mierové rokovania medzi generálom Pálfym a Károlyim, a tak keď Jánošíkov otec podal žiadosť o Jurajovo uvoľnenie z vojenskej služby, generál Ebergéni umožnil jeho vykúpenie v novembri 1710. Historické záznamy uvádzajú, že výkupné bolo v tom čase pomerne vysoké, takže ako už bolo spomenuté vyššie, Jánošík nepochádzal z úplne chudobnej rodiny. Po príchode domov zotrval na rodinnom gazdovstve, ale behom zimy niekoľko krát tajne vyhľadal Uhorčíka a poskytol mu ďalšiu pomoc.

Kurucký povstalec

Trenčín 1710

Bytča - zámok