Home

Fakty

Uhorsko

 

Jánošík

o narodení

o vojenčení

o zbojníčení

o zlapaní

o vypočúvaní

o súde

o poprave

Literatúra

Mapy

 

Zbojníci

Legendy

Folklór

 

Poprava

17. marec 1713 popravisko mesta Liptovský Mikuláš

 

 

      Hneď po výsluchu spojenom s mučením, liptovský stoličný súd vyniesol rozsudok. Odsúdenca, ktorého podrobili ťažkému mučeniu, popravili ešte v ten deň, aby nezomrel a takto neunikol poprave. Zo spôsobov, aké navrhol prokurátor, vybrali ten najhorší a najbolestivejší – popravu zavesením na hák. Týmto spôsobom popravený zomrel v strašných mukách na zlyhanie srdca a krvného obehu následkom vnútorného krvácania.

 

Rozsudok nad Jánošíkom

(listina liptovského stoličného súdu)

 František Kuchta ako Jánošík pod šibenicou

vo filme z rokov 1962/63

      Len dvadsaťpäťročný Juraj Jánošík zomiera v podvečer, 17. marca 1713 na mikulášskom popravisku Šibeničky.

 

      Hoci súdna pravota obsahuje formuláciu, že Jánošík smrteľne zranil farára z Domaniže, v rozsudku stojí už len to, že bol prítomný, keď domanižského kňaza dvaja zbojníci postrelili. Domanižská matrika však podáva autentické svedectvo o tom, že sa tak stalo bez Jánošíkovho vedomia a prítomnosti.

 

      Liptovský stoličný súd rozsudkom smrti nad mladým Jánošíkom chcel dokázať, ako energicky vie skoncovať s povstalcami, pričom postup súdu bol jednostranný a povrchný. Nešlo im vonkoncom o dopátranie pravdy, lež skôr o exemplárne potrestanie rákocziovského povstalca, ktorý sa ešte aj po Satmárskom mieri odvážil postaviť proti pánom.