Home

Fakty

Uhorsko

 

Jánošík

o narodení

o vojenčení

o zbojníčení

o zlapaní

o vypočúvaní

o súde

o poprave

Literatúra

Mapy

 

Zbojníci

Legendy

Folklór

 

Literatúra

 

Písomné zdroje

   
   
   
Varínska matrika (uložená v SOA Žilina) Illéshazyovská korešpondencia, 6848, list správcu vsetínskeho panstva Juraja Hodošiho zo 17. septembra 1711
Súpis povstaleckého vojska - spísal plukovník Viliam Vinkler 2. decembra 1707 (súpis sa nachádza v MOL Budapešť)

Trenčianska župa, Iudicialia miscellanea

 

Bytčianska rímsko-katolická matrika úmrtí z roku 1710 Súdny protokol Liptovskej stolice 1710-1717
Archív Illésházyovcov, panstvo Strečno Trenčianska župa, kongregačné písomnosti 1712

 

Knihy

Literatúra

 

Acsády, i.: Dejiny poddanstva v Uhorsku. Bratislava 1955

 

Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963

 

Gácsová, A.: Dokumenty k protifeudálnym bojom slovenského ľudu (1113 – 1848). Bratislava 1955

 

Melicherčík, A.: Juraj Jánošík, hrdina protifeudálneho odboja slovenského ľudu. Martin 1963

 

Socháň, P.: Zbojník Juro Jánošík. Bratislava 1952